برای اطلاع از قیمت هایی که از 450000 دلار شروع می شوند فرم را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.
آپارتمان های آماده تحویل، مناسب برای شهروندی ترکیه در Büyükyalı استانبول!
از منظره های بی انتهای دریا در ورودی تنگه بسفر لذت ببرید.
جای خود را در با ارزش ترین پروژه زندگی ترکیه بگیرید.
یک زندگی خانوادگی شاد را در Büyükyalı استانبول شروع کنید.
رویدادهای اختصاصی استانبول در Büyükyalı
اولین لافت‌های واقعی ترکیه
برای اطلاع از قیمت هایی که از 450000 دلار شروع می شوند فرم را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.
آپارتمان های آماده تحویل، مناسب برای شهروندی ترکیه در Büyükyalı استانبول!
از منظره های بی انتهای دریا در ورودی تنگه بسفر لذت ببرید.
جای خود را در با ارزش ترین پروژه زندگی ترکیه بگیرید.
یک زندگی خانوادگی شاد را در Büyükyalı استانبول شروع کنید.
رویدادهای اختصاصی استانبول در Büyükyalı
اولین لافت‌های واقعی ترکیه

فرم درخواست اطلاعات

لطفا اطلاعات خود را بررسی کنید.


دوباره امتحان کنید

رتبه اول فروش در سال 2019 در منطقه بویوک یالی (Büyükyalı)

اطلاعات بیشتر    >

راه ساحل از بیوک یالی می‌گذرد

اطلاعات بیشتر    >

بیوک یالی، به عنوان پروژه برتر فروش سال 2018 از نظر حجم معاملات انتخاب شد!

اطلاعات بیشتر    >

زیباترین خانه‌های استانبول تحت نام Fendi Casa در بیوک یالی!

اطلاعات بیشتر    >

فرم درخواست اطلاعات

لطفا اطلاعات خود را بررسی کنید.


دوباره امتحان کنید

ما نزد شما می‌آییم

اگر وقت ندارید، مشاورین سرمایه گذاری ما، شما را در محل مورد نظرتان ملاقات خواهند کرد. در مورد مناسب ترین فرصت سرمایه گذاری

لطفا اطلاعات خود را بررسی کنید.



دوباره امتحان کنید