تنها پروژه ای که مستقیما به خیابان Kennedy وصل می شود

هدف بیوک یالی ایجاد "یک زندگی خوب" به ساکنان و میهمانان است و بدین منظور، مرحله اول ساخت پل ارتباطی بین بیوک یالی و راه ساحلی 30 کیلومتری به پایان رسیده و عبور و مرور خودروها از زیر پل آغاز شده است. این پل فقط در چند قدمی بیوک یالی قرار دارد.

این پل ارتباطی که ساکنان و بازدیدکنندگان بیوک یالی را به آسانی به دریا و خیابان کندی متصل می‌کند، به صورت یک میدان شهری طراحی شده است. فضای موجود در روی پل که به صورت یک میدان طراحی شده است، زندگی اجتماعی و خیابان مقر مراکز خرید بیوک یالی را با راه دریایی و ساحلی در هم می‌آمیزد.

این پل ارتباطی به یک فضای زندگی دلپذیر تبدیل شده است و ساکنان و بازدیدکنندگان بیوک یالی می‌توانند با طی چند قدم بر روی آن به راه ساحلی دسترسی پیدا کنند و در این مسیر 30 کیلومتری از هوای بی‌نظیر تنگه بسفر از فعالیت‌های ورزشی مختلف مانند پیاده‌روی و دوچرخه سواری، دو و پاتیناژ لذت ببرند.

با اتمام مرحله اول ساخت این پل ارتباطی، عبور و مرور خودروها از خیابان کِنِدی که به راه ساحلی معروف است، به سمت مسیر شبه جزیره تاریخی-یِشیل کوی آغاز شده است. عبور و مرور خودروها در مسیر یشیل کوی-شبه جزیره تاریخی نیز به زودی در زیر پل آغاز خواهد شد. از طریق این پل ارتباطی می‌توان مستقیماً از پارکینگ بیوک یالی به خیابان کِنِدی و از این خیابان به پارکینگ بیوک یالی دسترسی پیدا کرد.

فرم درخواست اطلاعات

لطفا اطلاعات خود را بررسی کنید.


دوباره امتحان کنید

فرم درخواست اطلاعات

لطفا اطلاعات خود را بررسی کنید.


دوباره امتحان کنید

ما نزد شما می‌آییم

اگر وقت ندارید، مشاورین سرمایه گذاری ما، شما را در محل مورد نظرتان ملاقات خواهند کرد. در مورد مناسب ترین فرصت سرمایه گذاری

لطفا اطلاعات خود را بررسی کنید.دوباره امتحان کنید